Historie

Historie 2018-11-01T14:40:44+00:00

Naše firma vznikla jako čistě rodinná společnost v roce 1997, takže za sebou máme již pěkných pár let zkušeností. Možná Vás napadne, kde se vzal název Orlíček…. Pokud se podíváte, kde leží Pohoří, zjistíte, že na úpatí Orlických hor. V pokoře k přírodě a velikosti Orlických hor vznikl Orlíček. A krom toho je naše práce hodně o nadhledu, pozorování a také rozletu….

V prvním roce se firma věnovala převážně obchodní činnosti. V roce 1998 byly při povodni kompletně vytopeny naše sklady a voda v celém objektu dosáhla více než jeden metr. Záplavu v obci, kterou protékal potůček s hloubkou 15 cm, nikdo z nás nečekal, takže jsme to brali jako jasný signál, že se máme věnovat jinému směru podnikání. S využitím zkušeností v manažerské a obchodní oblasti jsme spustili školící programy.

V roce 2000 jsme vyhráli významný školící program pro management firmy TESLA Lanškroun. Základními kameny byly manažerské dovednosti předáváné zážitkovou formou. Od roku 1998 jsme měli možnost školit manažery a obchodníky jak v nadnárodních tak i v ryze českých společnostech v Čechách a na Slovensku. Postupně jsme se zdokonalovali v našich technikách a průběžně absolvovali vzdělávací programy, abychom našim klientům mohli nabídnout co nejširší škálu nástrojů směřujících k dosažení nastaveného cíle školení či komplexního programu.

Patrně největší individuální projekt co do rozsahu byl náš kontrakt v nadnárodní potravinářské společnosti, který ze 100% vytěžoval naše kapacity po dobu jednoho roku a směřoval k zvýšení efektivnosti výrobní linky. Projekt byl velmi úspěšně realizován v letech 2004 – 2005 a obnášel např. hledání kritických míst linky, tvorbu instruktážních videí zaměřených na zefektivnění obsluhy strojů, vytvoření funkčního systému tréninku obsluhy jednotlivých strojů, účast na jednání vedení společnosti, organizaci projektového týmu či školení managementu – výrobních mistrů nepřetržitého provozu.

Tento příklad volíme pro přiblížení našich individuálních projektů.

V roce 2005 jsme zahájili intenzivní spolupráci se Šárkou Pešovou a tím rozšířili oblast našeho působení o mediaci a získali nové směry seminářů v oblasti komunikačních, prezentačních a mediačních dovedností. Klientsky velmi zajímavý change management – řízení ve změně – a dále workshopy na téma přijetí změn ve firmě, mohou být zajímavé pro firmy v období dynamických změn.

V roce 2016 jsme rozšířili okruh spolupráce o psychoterapii. Co nás k tomu vedlo? Při naší činnosti jsme se občas dostali do situací, kdy koučink ani mediace, ve kterých si hodně věříme, prostě nestačily. Tak se zrodila spolupráce s Ing. Tomášem Novákem.

Díky postupnému rozvoji našeho zaměření dnes můžeme klientům nabídnout semináře ve standardních oblastech, jakými jsou komunikace, obchodní dovednosti, telefonické dovednosti, finanční matematika, plánování, stanovení cílů, time management, manažerské dovednosti, zapojení koučinku do práce manažera. A v té nestandardní oblasti – dokážeme Vám nabídnout převzetí Vašich „starostí“ na naše bedra – a řešit to buď on the job, nebo formou zapojení ve Vaší firmě – IQ HR.

Hodně při lektorování využíváme práci se skupinou – dbáme na to, aby nebyla větší, než 10 osob, abychom stihli všechny aktivně zapojit co nejvíce. Semináře tvoříme podle zadání s maximálním využitím poznatků psychologie a sociologie – tedy aby došlo k výrazným zápisům do myšlenkových map účastníků. V naší práci uvidíte významné zapojení koučovacích technik, které přispívají k rozvoji samostatného myšleníhledání vlastních řešení.