On the job development

On the job development 2018-11-01T14:36:36+00:00

Víte, že:

70% znalostí a dovedností si dospělí lidé dokáží osvojit přímo na pracovišti
20% pomocí individuálního rozvoje ( od druhé osoby )
10% na semináři, tréninku

A jak takový development v našem podání probíhá?

  1. Stínujeme Vaše pracovníky přímo na pracovišti při jejich reálné denní činnosti = připravíme zprávu z pohledu externího pozorovatele
  2. Nastavujeme s Vámi cíle žádoucího vývoje a Vaše očekávání finálního stavu včetně procesů, postupů a termínů tak, abychom dosáhli očekávaného výstupu
  3. Implementujeme přímo na pracovišti změnu dovedností a návyků směrem k očekávanému cíli. Zároveň mentorujeme Vašeho pracovníka (manažera), aby mohl následně převzít naši roli.
  4. Fixujeme s Vámi určeným pracovníkem jeho návyky a supervidujeme jeho činnosti společně se zpětnou vazbou. Končíme své působení až tehdy, kdy Váš garant, manažer či supervizor ví, zná i umí a jsme si jisti, že dokáže nové návyky lidí udržet a dále rozvíjet
  • Vaši lidé neztratí ani den ze své práce
  • Vše se učí přímo v pracovním procesu
  • Ukončujeme vše, až po osvojení Vaším člověkem čímž garantujeme realizaci žádoucích změn